AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.

Általános Mérnöki Divízió

Bemutatkozás

Az AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft. (AEMI Kft.) gazdasági társaság, amelyet a 01-09-672786 számon regisztráltak. Az AEMI Kft.-t 1996-ban alapították. A társaság tulajdonosai az Energiatudományi Kutatóközpont (EK), ami a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat tagja, valamint magánszemélyek. Az EK-nak meghatározó befolyása van az AEMI Kft. tevékenységére.

Az AEMI Kft. saját Minőségbiztosítási Rendszerrel rendelkezik, amelyet időről-időre felülvizsgál az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., valamint a Magyar Szabványügyi Társaság (MSzT).

Az AEMI Kft. gazdálkodási adatait a Könyv Profit Kft. által rendszeresen igazolt mérleg mutatja.

 1. évtől, a Paksi Általános Mérnöki Divízió megalapításával a tevékenységi kör kibővült a nukleáris területen kívüli tervezési feladatok, a kivitelezési munkálatok lebonyolítási, műszaki ellenőrzési és felelős műszaki vezetési feladatainak ellátásával.

A Paksi Általános Mérnöki Divízió jelentős szakmai és önkormányzati tapasztalatokkal rendelkező munkavállalói a Társasághoz történő csatlakozásukat megelőzően mintegy 31,0 mrdFt értékű projekt lebonyolításában, műszaki ellenőrzésében vettek részt.

Szolgáltatásaink

BERUHÁZÁSLEBONYOLÍTÁS

Építési munkák megszervezése megterveztetése, előkészítése, kivitelezői pályáztatás lefolytatása, kivitelezéssel összefüggő szervezési feladatok, műszaki átadás-átvételével, valamint a hatósági eljárások intézése szervezése, és az előbbiek szervezése-organizációja képezi a beruházási lebonyolítói feladatokat. Ha Ön olyan profi szakembert keres, aki segítségével minél kevesebb problémával szeretne szembesülni az építés során (tervezéstől a garanciális kötelezettségek befejeztével), akkor feltétlen keressen meg minket.

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

A kivitelezési munkák során az Ön érdekeinek védelme érdekében szükséges kitűnő szakmai ismeretekkel rendelkező műszaki ellenőrt alkalmaznia. Mi ebben segítünk Önnek. Ezáltal olyan későbbi problémáktól mentesülhet, amelyeknek jelentős költségeik lehetnek. Ha Ön nyugodtan és kiszámíthatóan szeretne építteteni és azt következetesen ellenőriztetni. Ha Ön olyan profi szakembert keres, aki segítségével minél kevesebb problémával szeretne szembesülni az építés során, akkor állunk rendelkezésére.

GENERÁL TERVEZÉS

A tervezési munkák során az Ön érdekeinek védelme érdekében szükséges kitűnő szakmai ismeretekkel rendelkező generál tervezőt alkalmaznia. Mi ebben segítünk Önnek. Ezáltal olyan későbbi problémáktól mentesülhet, amelyeknek jelentős költségeik lehetnek. Ha Ön nyugodtan és kiszámíthatóan szeretne építteteni és azt következetesen megtervezni, akkor állunk rendelkezésére.

KIVITELEZŐ PROJEKTVEZETŐI TÁMOGATÁSA

A jó projektvezető nem csupán felügyeli és összehangolja a feladatokat és azok végrehajtását, hanem egyúttal jövőképet vázol fel, elkészíti a megvalósítás ütemtervét, valamint motiválja és bátorítja a projektben résztvevő munkatársait. Ugyancsak alapvető fontosságú, hogy a projektmenedzser képes legyen az adatok és a különféle szituációk gyors elemzésére, valamint, hogy jó döntéseket hozzon, mivel a projekt sikerességéért végső soron ő felel. Kivitelezői adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében, teljeskörű szolgáltatást nyújtunk az árajánlat adástól a műszaki átadás-átvételig.

FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

A felelős műszaki vezető a kivitelező által elvégzett munkáért felelős. Mind tartalmában, szakszerűségében és minőségében továbbá azzal, hogy a kivitelezővel betartatja az előírt műszaki tartalmat, műszaki és a szabványossági valamint a munkavédelmi előírásokat, továbbá a kivitelező jogi kötelezettségeit (Építési napló vezetése, bejelentési kötelezettségek stb.). Ha Ön olyan szakembert keres, aki biztosítja Ön számára, hogy ami az építés során elkészült az szakszerű és az előírásoknak megfelelő legyen akkor számolhat és számíthat ránk. Olyan is előfordul, hogy a kivitelezés házilagosan történik, így mindenképpen szükséges egy olyan felelős műszaki vezetőt alkalmazni, aki az építési munkákat szakszerűen felügyeli.

Közbeszerzési/BESZERZÉSI eljárás MŰSZAKI TÁMOGATÁSA

Állami, Önkormányzati vagy egyéb más szervezetek számára ajánlatkérői és ajánlatadói oldal alapos ismeretével és nagy gyakorlattal rendelkezően látunk el ilyen jellegű tevékenységet. Kis és nagy volumenű (akár több milliárd forint) beszerzési értékű Közbeszerzési eljárások műszaki támogatása. Szakképzett profi szakértő várja Önt. Ha minket bíz meg akkor a sikerének egy része már biztosított lesz. Közbeszerzési/beszerzési dokumentáció műszaki feltételeinek összeállítása. Szerződés(ek) műszaki véleményezése. Tisztázó kérdések megválaszolásában való közreműködés. Ajánlatok műszaki bírálata, értékelése.

Referenciák

 • Kápolna utcai bölcsőde felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátása
 • Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltások (gáz és 22 kV) lebonyolítási munkáinak elvégzése
 • Paks, Ürgemezei tó felett lévő híd elbontásához, valamint új gyalogos híd megvalósításához szükséges lebonyolítási és műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • Paks, Kápolna utca- Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása
 • Paks, Bóbita bölcsőde épületének felújítása, funkcióváltása, óvodai átalakítása tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezés és kiviteli tervdokumentáció elkészíttetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Paks, Templom téren térfigyelő kamerák telepítése (hrsz.: 966/2, 966/3, 966/4, és 966/5) kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • Paks, Platán utca (hrsz.:5306, 4845/17 és 4845/22) közműépítés kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatainak ellátása
 • Lidl játszótér megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tervezési szolgáltatás elvégzése
 • Paks város közigazgatási területén lévő közterületi és intézményi játszóterek fejlesztése, bővítése lebonyolítási és műszaki ellenőri feladatainak ellátása
 • Paksi Polgármesteri Hivatal épületében vizesblokk, konyha felújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • Új városi uszoda és élményfürdő építéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése
 • Vízkút és a Lakótelep Központi Park vízjáték létesítése
 • Elektromos busz járműtelep létesítéséhez szükséges, 0316/5 hrsz. feltáró út felújítási, csapadékvíz elvezetési és burkolat megerősítési munkáihoz, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a kivitelezés során műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • Útüzemeltetési, útfenntartási és útüzemeltetési munkák elvégzése
 • Paks, Vácika utca út- és közműépítés, 22 kV-os hálózat átépítés műszaki ellenőri feladatainak ellátása
 • Cseresznyés puszta Közösségi Ház építés engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk készítése
 • Paks, Lakótelep központi tér és park felújítás I. ütem műszaki ellenőri feladatainak ellátása
 • Paks, Gesztenyés utca és Kandó K. utca – Kishegyi út és Kurcsatov utca közötti szakaszán – út- és közműépítés, átépítés, felújítás

Jogosultságok

 • Települési viziközmű Tervezés (VZ-TEL)
 • Területi vízgazdálkodási Építmények Tervezés (VZ-TERV)
 • Vízkészlet gazdálkodási Építmények Tervezés (VZ-VZG)
 • Magasépítés Tervezés (É3)
 • Vízgazdálkodási építmények Felelős műszaki vezetése (MV-VZ)
 • Közlekedési építmények Felelős műszaki vezetése (MV-KÉ)
 • Mélyépítés és Mélyépítési műtárgyak Felelős műszaki vezetése (MV-M)
 • Magasépítés Felelős műszaki vezetése (MV-É)
 • Vízgazdálkodási építmények Műszaki ellenőrzése (ME-VZ)
 • Közlekedési építmények Műszaki ellenőrzése (ME-KÉ)
 • Mélyépítés és Mélyépítési műtárgyak Műszaki ellenőrzése (ME-M)
 • Magasépítés Műszaki ellenőrzése (ME-É)

Karrier

Cégünknél, jelenleg nincs nyitott pozíció.

KAPCSOLAT

Telefonszám: +36-20/410-88-29
E-mail: paks@aemi.hu
Levelezési cím: 7030 Paks, Tolnai út 42.

CÉGADATOK

Számlázási név: AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.
Székhely: 1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29 – 33.
Adószám: 12167043-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-672786

Copyright © 2024 Govern-Soft Kft. Minden jog fenntartva!